Вимоги до учасників

З 1 вересня 2021 по 1 лютого 2022 року автори робіт повинні зареєструватись. Якщо у роботи 2 чи 3 автори, реєстраційну форму заповнює лише перший автор. При реєстрації на електронну адресу автора надходить посилання, за яким до 1 лютого 2022 року необхідно завантажити ZIP архів, який містить:
роботу (англійською мовою);
відомості про авторів (текстовий документ Word);
– відомості про авторів (
відсканований документ з підписами).

Всі файли повинні знаходитись в одному архіві!

 

Вимоги до учасників:
– у конкурсі можуть брати участь особи, які на завершення другого етапу конкурсу є студентами ступеню вищої освіти «Бакалавр» або «Магістр»;
– у однієї роботи може бути не більше трьох авторів і двох керівників;
– науковими керівниками робіт, що подаються на конкурс, не можуть бути члени оргкомітету та журі;
участь у конкурсі безкоштовна.

 

Вимоги до роботи:
– Робота має бути надрукована англійською мовою.
– Об’єм роботи до 15 сторінок (розмір сторінки A4, поля 20 мм кожне).
– Текст друкують шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,0, відступ абзаців 1,25. Текст таблиць і списку літератури друкують шрифтом Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,0.  Назву роботи друкують прописним жирним шрифтом. Назву розділів друкують прописним жирним шрифтом через один інтервал.
Роботу оформлюють згідно шаблону.

 

Вимоги до відомостей про авторів:
– відомості про авторів та наукового керівника оформляють окремо (шаблон) і надсилають у вигляді 2 файлів: текстовий документ Word та відскановий документ з підписами.

 

Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього розділу, її повертають автору на доопрацювання продовж п’яти днів. На повторне доопрацювання робота не приймається і не допускається до участі в конкурсі.

 

Переможці І етапу конкурсу отримують запрошення для участі у ІІ етапі Конкурсу не пізніше, ніж за два тижні до дати його проведення. У другому етапі Конкурсу фіналісти захищають Журі свою роботу, коментуючи презентацію та відповідаючи на запитання.

 

Вимоги до презентації:
– презентацію виконують у програмі PowerPoint;
– ілюстративний матеріал роботи (рисунки, діаграми, схеми, фотографії, графічні зображення) виносять у презентацію;
– обсяг презентації не більше 20 слайдів.