Інформаційні технології, автоматизація і робототехніка

Голова журі:

 Котлик_1   Котлик Сергій Валентинович
к.т.н., доцент, директор навчально-наукового інституту комп’ютерних систем і технологій “Індустрія 4.0” ім. П.М. Платонова
Одеська національна академія харчових технологій
Україна

 

Секретар журі:

 Соколова   Соколова Оксана Петрівна
ст. викл. кафедри вищої і прикладної математики
Одеська національна академія харчових технологій
Україна

 

Члени журі:

 Artiemjew   Петр Артемьєв
доктор хабілітат, доцент факультету математики та інформатики
Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині
Польща
 .    
 Augusto   Франциско Антоніо Августо
доктор, генеральний секретар
Вищий інститут інформаційних та комунікаційних технологій
Ангола
 .    
 Milbert   Саймон Мілберт
віце-президент
Xtra Information Management, Inc.
США
 .    
 DEGLA Gérard Hugues   Дегла Жерар Хьюз
директор з операційного зв’язку, навчання та тренінгів
Mapcom Group S.A.
Бенін
 .    
 Кереселидзе   Нугзар Кереселідзе
доктор інформатики, доцент кафедри природничих наук, математики, технології і фармації
Сухумський державний університет
Грузія
 .    
 Seyidzade   Етібар Сейідзаде
доцент кафедри комп’ютерних і інформаційних технологій
Бакінський інженерний університет
Азербайджан
 .    
 Куприянов   Купріянов Андрій Борисович
к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення інформаційних систем і технологій
Білоруський національний технічний університет
Білорусь
 .    
 Голенков   Голенков Володимир Васильович
д.т.н., професор кафедри інтелектуальних інформаційних технологій
Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки
Білорусь
 .    
 Омербекова_1   Омірбекова Жанар Жумаханкизи
доктор, доцент кафедри автоматизації і управління
Казахський національний дослідницький технічний університет імені К.І. Сатпаєва
Казахстан
 .    
 Палов   Палов Іван Йорданов
доктор, професор кафедри електропостачання та електрообладнання
Русенський університет «Ангел Канчев»
Болгарія
 .    
 Половеня   Половеня Сергій Іванович
к.т.н., доцент, зав. кафедри телекомунікаційних систем
Білоруська державна академія зв’язку
Білорусь
 .    
 Голоскоков   Голоскоков Олександр Євгенович
к.т.н., професор, кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Україна
 .    
 Николюк   Ніколюк Петро Карпович
д.ф.-м.н., професор кафедри комп’ютерних технологій
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Україна
 .    
 Палагин   Палагін Володимир Васильович
д.т.н., професор, зав. кафедри радіотехніки, телекомунікацій та систем робототехніки
Черкаський державний технологічний університет
Україна
 .    
 Тришин   Трішин Федір Анатолійович
к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
Одеська національна академія харчових технологій
Україна
 .    
 Хобин   Хобін Віктор Андрійович
д.т.н., професор, зав. кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем
Одеська національна академія харчових технологій
Україна
 .    
 Левинский   Левiнський Валерiй Михайлович
к.т.н., доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем
Одеська національна академія харчових технологій
Україна
 .    
 Егоров_1   Єгоров Віктор Богданович
к.т.н., науковий керівник лабораторії мехатроніки та робототехніки
Одеська національна академія харчових технологій
Україна
 .    
 Плотніков   Плотніков Валерій Михайлович
д.т.н., професор, зав. кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки
Одеська національна академія харчових технологій
Україна
 .    
 Ломовцев   Ломовцев Павло Борисович
к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки
Одеська національна академія харчових технологій
Україна
 .    
 Корнієнко   Корнієнко Юрій Костянтинович
к.ф.-м.н., доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки
Одеська національна академія харчових технологій
Україна
 .    
 Артеменко   Артеменко Сергій Вікторович
д.т.н., професор, зав. кафедри комп’ютерної інженерії
Одеська національна академія харчових технологій
Україна
 .    
 Шестопалов_1   Шестопалов Сергій Вікторович
к.т.н., доцент кафедри комп’ютерної інженерії
Одеська національна академія харчових технологій
Україна
 .    
 Галиулин   Галiулiн Анатолiй Агзамович
к.т.н., доцент, в.о. зав. кафедри електромеханiки та мехатроніки
Одеська національна академія харчових технологій
Україна