Автоматизація, електромеханіка та розробка робототехнічних систем

Голова журі:

Котлик Сергій Валентинович – к.т.н., доцент, директор інституту комп’ютерних систем і технологій “Індустрія 4.0” – Одеська національна академія харчових технологій

 

Члени журі:

 • Марков Божидар Георгієв – к.т.н., доцент кафедри автоматики, інформаційної та керуючої техніки – Університет харчових технологій (Болгарія)
 • Мельник Юрій Віссаріонович – д.т.н., професор, перший проректор – Державний аграрний університет Молдови (Молдова)
 • Купріянов Андрій Борисович – к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем – Білоруський національний технічний університет (Білорусь)
 • Павлов Іван – доктор, професор кафедри електропостачання та електрообладнання – Русенський університет «Ангел Канчев» (Болгарія)
 • Орєхова Марина Терентіївна – директор ТОВ “ІКБ Гамма”, дистриб’ютор фірми Moeller – ТОВ “ІКБ Гамма” (Україна)
 • Хобін Віктор Андрійович – д.т.н., професор, зав. кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем – Одеська національна академія харчових технологій
 • Монтик Петро Миколайович – к.т.н., професор, зав. кафедри електромеханіки і мехатроніки – Одеська національна академія харчових технологій
 • Єгоров Віктор Богданович – к.т.н., науковий керівник лабораторії мехатроніки та робототехніки – Одеська національна академія харчових технологій
 • Левiнський Валерiй Михайлович – к.т.н., доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем – Одеська національна академія харчових технологій
 • Степанов Михайло Тимофiйович – к.т.н., доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем – Одеська національна академія харчових технологій
 • Букарос Андрiй Юрiйович – к.т.н., доцент кафедри електромеханіки і мехатроніки – Одеська національна академія харчових технологій

 

Секретар журі:

Соколова Оксана Петрівна – асистент кафедри комп’ютерних систем і управління бізнес-процесами – Одеська національна академія харчових технологій